Disclaimer

De inhoud van deze website is met veel aandacht en zorg samengesteld. De lezer wordt verzocht zorgvuldig te zijn bij het interpreteren en toepassen van de informatie. Inzichten zijn voortdurend aan verandering onderhevig en men blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat men doet of laat. Aafke Dijkstra kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist interpreteren van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website kan nooit dienen ter vervanging voor therapie. Het is belangrijk dat deskundige hulp en begeleiding wordt gezocht als men therapie nodig heeft.

Copyright

De inhoud van deze website mag niet worden overgenomen, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aafke Dijkstra.
Aafke Dijkstra verleent graag haar medewerking aan het verspreiden of (her)publiceren van (delen van) de content van deze website.

Aarzel dus niet om daar toestemming voor te vragen. U dient te vermelden dat de informatie afkomstig is van Praktijk Aafke Dijkstra en een link te plaatsen naar www.praktijkaafkedijkstra.nl.
© 2000-heden Praktijk Aafke Dijkstra

Privacy Policy

Aafke Dijkstra respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt gegeven vertrouwelijk behandeld word. Uw gegevens worden gebruikt om de informatie-uitwisseling correct te laten verlopen. Voor het overige worden deze gegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming. Praktijk Aafke Dijkstra deelt of verkoopt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties, alsook om informatie toe te sturen. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Anti Spam Beleid

Praktijk Aafke Dijkstra verstuurt gratis tips en adviezen via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. Daarnaast kan Aafke Dijkstra haar eigen diensten aanbieden via e-mail en via de site www.praktijkaafkedijkstra.nl

Aafke Dijkstra heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo probeert zij te allen tijde Spam te voorkomen.

Aafke Dijkstra zal gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.